با زلموند همکار شوید

زلموند از ابتدا، با اعتقاد به اینکه سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذبِ افراد متخصص و سخت‌کوش را سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی خود قرار داد و با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی یکسان برای عموم دانش‌آموختگان، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدامِ افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی کرد تا بدنۀ کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد و توسعه دهد. حضور در محیطی صمیمی، فعال و سرشار از پویایی، نخستین مزیت پیوستن به تیم زلموند است. کار در کنار افراد باانگیزه، متخصص و مسلط به حوزۀ کاری خود، بستر مناسبی برای رشد و بالندگی شغلی است. شما برای پیوستن به ما، می‌توانید به جدولِ فرصت‌های شغلی که در همین بخش قرار دارد، مراجعه نمائید و چنانچه خود را واجد شرایطِ ارسالِ درخواست کار می‌دانید، فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیۀ درخواستِ شما، بر اساسِ رویه‌های سازمانی متعارف با شما تماس گرفته خواهد شد.

موقیعت های شغلی کنونی در زلموند

مدیریت
مدیر سرپرست کارشناس ارشد کارشناس کارمند
انباردار
اداری بازاریابی بازرگانی خدمات پس از فروش سیستم‌ها و روش‌ها فروش لجستیک مالی منابع انسانی
مدیر
اداری بازاریابی بازرگانی خدمات پس از فروش سیستم‌ها و روش‌ها فروش لجستیک مالی منابع انسانی
اداری
اداری بازاریابی بازرگانی خدمات پس از فروش سیستم‌ها و روش‌ها فروش لجستیک مالی منابع انسانی
Max. file size: 5 MB.

ما با تامین کنندگان و شرکت‌هایی کار می‌کنیم که اطمینان داشته باشیم برای کارکنانشان زندگی شرافتمندانه و منصفانه‌ای را فراهم می‌کنند. هدف ما خلق زندگی با کیفیت برای کارکنان و همراهان‌مان است.

مدیر عامل زلموند

با ثبت نام در خبرنامه‌ی زلموند، شما با قواعد و مقررات وب‌سایت ما اعلام موافقت می کنید.
شما در هر لحظه می توانید با ارسال کلمه‌ی "توقف" به ایمیل زیر، دریافت خبرنامه را متوقف کنید.
info@zelmond.com