زلموند؛

لوازم زندگی

متعهدیم به طراحی لحظه به لحظه‌ی تجربه‌ی تو از لوازم زندگی
ما را
بشناسید

داستان ما

شرکت آژند قشم از ۱۳۴۹ لوازم خانگی، لوازم شخصی و خدمات پشتیبانی آن ها را در جهت جریان بهتر زندگی ارائه کرده است. با پشتــتوانه‌ی ۵۰ سال تعهد به کیفیت در لوازم زندگی، و به امانتداری اعتبار بدست آمده در طی این سال ها، نشان زلموند را خلق کرده‌ایم. نشانی از تعهد و شور درونی ما برای ارتقای کیفیت زندگی مردمان این سرزمین.
زلموند خلق دسترسی به کیفیت در لوازم زندگی را ارزش می‌داند و معتقد است که زمان انسان ها، به جای دغدغه داشتن در مورد چگونگی انجام شدن کارها، باید صرف لذت بردن از حصور خود و دیگران، و ابراز درونیات و احساسات شود. از این رو، در تمام مسیر زندگی، با محصولاتی که کار خود را به درستی انجام می‌دهند و با خدمات و پشتیبانی مطمئن، همراهی‌ات میکنیم تا بدون دغدغه، با خاطر جمع و خیال آسوده، روزها و شب هایت را صرف آن هایی کنی که دوستشان داری.

باور و نگاه ما به زندگی

انتخاب هایت زندگی‌ات را شکل می دهند؛ در درون و بیرون تو. برای روزگار بهتر انتطار نکش؛ گام بردار، دنیا مشتاق دیدن و حضور آدم های پرشور و روشن است. بگذار تو را ببینند و از همنشینی و کشف تو لذت ببرند؛ نگاهت را در زندگی جاری کن.

زلموند، هوادار زندگی شایسته و بایسته

کیفیت محصولات و خدمات زلموند، نگاه ما را به زندگی نمایندگی می کند

در هر جا و هر جای دنیا که باشی، زلموند تو را شایسته‌ی زندگی با کیفیت می داند

مدیر عامل زلموند

با ثبت نام در خبرنامه‌ی زلموند، شما با قواعد و مقررات وب‌سایت ما اعلام موافقت می کنید.
شما در هر لحظه می توانید با ارسال کلمه‌ی "توقف" به ایمیل زیر، دریافت خبرنامه را متوقف کنید.
info@zelmond.com